Xe giá rẻ Hội An, Xe đi Hội An từ Đà Nẵng

DANH SÁCH CÁC LOẠI XE 16 CHỖ PHỤC VỤ TẠI KIM VÂN TRAVEL
Hơn 20 xe 16 chỗ các loại, phục vụ liên tục 24h.

Toyota Hiace

  • Số lượng xe: 8 xe.
  • Năm sản xuất: 2016, 2017.
  • Túc trực tại Đà Nẵng: 4 xe. Tại Hội An: 4 xe.

Ford Transit

  • Số lượng xe: 10 xe.
  • Năm sản xuất: 2017.
  • Túc trực bay Đà Nẵng: 3 xe. Tại Hội An: 7 xe.

Hyundai Solati

  • Số lượng xe: 6 xe.
  • Năm sản xuất: 2018.
  • Túc trực tại Đà Nẵng:3 xe. Tại Chu Lai: 3 xe.